fbpx

 

Seminar manifestiranje obiljamanifestirati - učiniti jasnim, evidentnim, očitim ili vidljivim, bilo pogledu ili razumijevanju; jasno pokazati ili otkriti; staviti izvan svake sumnje

SEMINAR
"MANIFESTIRANJE OBILJA"
U VAŠOJ TVRTKI

 

{ultimatesocialbuttons}

Seminar "Manifestiranje obilja" multidisciplinarni je presjek međusobno povezanih tema iz moderne fizike, dobrih poslovnih praksi i pozitivne psihologije, dizajniran da na smislen i intelektualno prihvatljiv način najširem krugu ljudi približi teoretske koncepte, konkretne metode i praktične alate za osvještavanje naše osobne moći upravljanja životom na dobrobit nas samih, kolega, radnog tima, projekta, tvrtke, kao i društva u cjelini.

Učinci koje ovaj seminar potiče su:

 • povećanje motivacije i opće poslovne učinkovitosti
 • harmoničnije odnose s kolegama i klijentima
 • konkretne alate i metode za nenasilno rješavanje konflikata
 • bolje pregovaračke i prodajne rezultate kroz potpunije razumijevanje želja i potreba klijenata
 • podizanje želje, volje i motivacije za suočavanje sa svakodnevnim radnim izazovima
 • pozitivniji pogled na život kao preduvjet trajnom samostalnom osobnom usavršavanju i cjeloživotnom učenju
 • povećanje samopouzdanja i osjećaja pripadnosti timu, projektu i tvrtki u cjelini
 • značajno smanjenje razine stresa i tjeskobe - istinskih ubojica produktivnosti
 • smanjenje izostanaka s posla zbog bolesti i premorenosti

 

Opis seminara

Naš je osobni doživljaj života, baš kao i sve akcije koje poduzimamo, direktna posljedica internih mentalnih obrazaca, odnosno - misli. Misli su duboko osoban i ključan filter koji oblikuje našu realnost i direktno određuje hoćemo li biti skloniji natjecanju ili suradnji, hoćemo li konflikte rješavati iz perspektive poštovanja ili tvrdoglavog prezira prema drugoj strani i hoćemo li na svakodnevne životne situacije gledati kao na "probleme" ili "izazove".

Nijedan se problem ne može riješiti sa iste razine svijesti koja ga je i stvorila.

- Albert Einstein

Osoba koja s poštovanjem sluša, prihvaća i prepoznaje argumente druge strane ima daleko više uspjeha u poslovnim pregovorima i uživa veći ugled i poštovanje kolega, partnera i klijenata. Jednako tako, definiranje neke situacije kao "problematične" unaprijed joj daje na težini i djeluje demotivirajuće, dok će posve identična situacija opisana kao "izazovna", odjednom postati zanimljiva zagonetka s kojom ćemo se rado pozabaviti.

Filter naše percepcije života je u nama, i samo u nama. Okolnosti su takve kakve jesu i na njih obično nemamo bitnijeg utjecaja, no našu reakciju na te okolnosti - itekako možemo oblikovati. Kako?

Upravo kako su sugerirali Albert Einstein, Carl Gustav Jung, David Hawkins i brojni drugi istaknuti znanstvenici: podizanjem razine vlastite svijesti. Postupajući s više razine svijesti svijet vidimo optimističnije, spontano stvaramo harmoničnije odnose s drugim ljudima, učinkovitije rješavamo nesuglasice, otvoreniji smo prema učenju, širenju i napredovanju svake vrste te s lakoćom pronalazimo unutar sebe sreću i ispunjenje - nužno potrebno gorivo kako bismo se s veseljem i radošću suočili sa svim izazovima koje nam život donosi.

I kad misliš da možeš, i kad misliš da ne možeš... u pravu si.

- Henry Ford

Premda je kvantna fizika još u prvoj polovici prošlog stoljeća nepobitno dokazala kako sama prisutnost, usmjerena pažnja i očekivanja promatrača utječu na ponašanje materije čak i na najfundamentalnijem, subatomskom nivou, većina ljudi i dan danas sebe doživljava kao "žrtvu okolnosti" velikog, hladnog, mehaničkog i za nas posve nezainteresiranog Svemira - što je ne samo znanstveno pogrešno, već i duboko deprimirajuće, demotivirajuće i izolirajuće.

Osvijestiti ovu fundamentalnu pogrešku doslovno znači započeti novi, veseliji, smisleniji i harmoničniji život, prepun prilika, lakoće i optimizma, na dobrobit sebe i zajednice u cjelini.

 

Ciljevi seminara

Pogled na život većine ljudi današnjeg doba oblikovan je Newtonovom mehanikom, odnosno konceptima koje je čuveni fizičar opisao davne 1687. godine. Prema toj perspektivi Svemir je "objektivan", ispunjen odvojenim "objektima", stvarima i predmetima čija se interakcija isključivo temelji konceptima sile i protusile te ostalim predvidljivim i nepromjenjivim zakonima mehanike koji nimalo ne mare za našu dobrobit. Drugim riječima: žrtve smo okolnosti na koje nemamo utjecaja, a priroda je nešto protiv čega se treba boriti.

Dok ne osvijestiš nesvjesno ono će upravljati tvojim životom, a ti ćeš to zvati "sudbinom".

- Carl Gustav Jung

Premda ovo doista do neke mjere stoji kada promatramo svijet suhe materije na makroskopskom nivou, ne govori nam mnogo o suptilnijim nijansama egzistencije; prirodi svijesti, osobnom doživljaju realnosti i načinu na koji ćemo percipirati životne izazove, a koji imaju izvor uvijek i isključivo u nama.

Stoga je primarni cilj ovog seminara ponuditi drugačiji pogled na svijet i van svake sumnje razlučiti kako naš osobni doživljaj realnosti nema toliko veze s "objektivnim" okolnostima koliko s načinom kako biramo reagirati na njih.

Ideja da imamo značajan utjecaj na vlastiti život, da je naš doživljaj realnosti odraz duboko zakopanih definicija i uvjerenja o kojima uopće ne razmišljamo i da postoji relativno lak postupak za njihovo prepoznavanje i uklanjanje - sa sobom donosi dalekosežne pozitivne implikacije.

Nismo žrtve okolnosti, već potpuni gospodari naše reakcije na njih.

Iz te perspektive život postaje smislen, vrijedan življenja, spontano se stvara ozračje međusobnog poštovanja i suradnje, egoizam i natjecanje ustupaju mjesto navici promatranja stvari iz tuđe perspektive i na opću dobrobit, što rezultira povećanim radnim učinkom, bitno ugodnijom radnom atmosferom, sretnijim i fokusiranijim djelatnicima te značajnim smanjenjem razine osobnog i kolektivnog stresa.

Budući da stres bitno smanjuje učinkovitost imunološkog sustava (izvor), ovo znači manje bolovanja i na svaki drugi način produktivnije i zdravije radno okruženje.

 
‹‹‹ Naslovnica Dalje: Sadržaj seminara ›››

 
SAŽETAK:

 • Seminar "Manifestiranje obilja" sjajna je dopuna znanja vašim djelatnicima i vama osobno
 • Potiče poslovnu učinkovitost te bolje pregovaračke i prodajne rezultate
 • Podiže želju, volju i motivaciju zaposlenika
 • Promovira pozitivan pogled na život kao preduvjet stalnom usavršavanju
 • Kroz smanjenje razine stresa smanjuje izostanke s posla zbog bolesti ili premorenosti
 • Tehnike manifestiranja imaju uporište u modernoj fizici i psihologiji