Predloži temu, postavi pitanje

Želite da neku temu obradimo na sljedećem satsangu?

Možda samo imate neko kratko pitanje/nejasnoću?

Postavite ih ovdje u obliku video poruke i na najbolje ćemo odgovoriti unutar nekog od sljedećih (javnih) izdanja “Satsanga sa SergiOM

Budite sažeti jer ova su video-pitanja ograničena na 60 sekundi

Snimanjem pristajete da vaše pitanje javno prikažemo u sklopu “Satsanga sa SergiOM”

Naučite manifestirati!

Besplatno vam šaljemo na e-mail cjelovita video predavanja koja sadržavaju sve što trebate znati da sami oblikujete vlastitu preferiranu realnost

Upravo su u tijeku upisi na naš slavni meditacijsko-transformacijski intenziv “Više Ja” – pažnja, upisi traju samo do ponedjeljka 13.05.2024

Više informacija o intenzivu, iskustva polaznika koji su kroz njega već prošli te obrazac za prijavu nalaze se iza ove visokokvalitetne zelene tipke…

Naučite manifestirati!

Besplatno vam šaljemo na e-mail cjelovita video predavanja koja sadržavaju sve što trebate znati da sami oblikujete vlastitu preferiranu realnost