Dobrodošli!

Udruge “Odgovorna misao” (skraćeno ime: “OM”) i “Manifesti Nove Generacije” (skraćeno ime: “Manifesting”) – u nastavku: “mi”, “nama”, “naš”, itd. – vam omogućuju korištenje usluga i sadržaja web stranica “Manifestiranja obilja” (skraćeno ime: MO) na web odredištu www.manifestiranje.com koje je regulirano ovim uvjetima korištenja.

Korištenjem ovih web stranica i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju manifestiranje.com domeni (dalje u tekstu: MO Web) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Sadržaj i usluge MO Weba te njihove promjene

OM i Manifesting svojim korisnicima pružaju pristup različitim edukativnim materijalima.

OM i Manifesting zadržavaju pravo ukidanja, kao i promjene izgleda, sadržaja i uvjeta korištenja MO Weba kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio MO Weba bez obaveze prethodne najave. OM i Manifesting nisu odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik se slaže da usluge MO Weba mogu uključivati reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke MO Weba za redovito obavještavanje posjetitelja/korisnika MO Weba i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja MO Weba.

OM i Manifesting se u potpunosti odriču svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje MO Weba, za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom sadržaja na MO Webu, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja MO Weba.

Registracija korisnika

Registracijom korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom usluga MO Weba.

Obveze korisnika pri korištenju MO Weba

Korisnicima MO Weba nije dopušteno:

A) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, pornografski, prijeteći, diskriminirajući, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,

B) objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,

C) lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,

D) manipuliranje informacijama u svrhu skrivanja porijekla sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem usluga MO Weba,

E) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,

F) objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja,

G) svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme,

H) korištenje, na bilo koji način, MO Weba za slanje odnosno poticanje širenja netraženih komercijalnih priopćenja (tzv. “spamanje”),

I) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika.

OM i Manifesting zadržavaju pravo ukloniti sadržaj koji smatraju nepodobnim ili ne odgovara ovim uvjetima korištenja kao i automatski ukinuti korisnički račun registriranog korisnika bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja odnosno kršenja ovih uvjeta korištenja.

Autorska prava

Sadržaj na MO Webu zaštićen je autorskim pravima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na MO Webu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka OM-a ili Manifestinga, ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu OM-u, Manifestingu ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na MO Webu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

OM i Manifesting se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika i posjetitelja MO Weba. OM i Manifesting će prikupljati osobne podatke korisnika/posjetitelja u skladu s važećim propisima. Navedeni podaci će se koristiti primjerice u svrhu informiranja korisnika o uslugama i sadržajima MO-a i MO Weba, boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja sadržaja i usluga OM-a, Manifestinga i MO Weba.

Politika zaštite privatnosti

MO Web koristi tzv. kolačiće (eng. “cookies“) kako bi bio u mogućnosti besplatno pružiti uslugu korisnicima s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

MO Web prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu i pritom koristi uslugu treće strane.

MO Web također može koristi kolačiće u svrhu oglašavanja vlastitih usluga i proizvoda te usluga i proizvoda svojih partnera koji bi korisnika usluge MO Weba mogli zanimati. Prikazivanje oglasa koje korisniku usluge MO Weba dostavlja OM, Manifesting ili partner omogućuje se putem kolačića koje MO Web, odnosno treća strana može postaviti u web-preglednik korisnika.

Korisnik i/ili posjetitelj MO Weba uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. OM i Manifesting se odriču svake odgovornosti za bilo kakav gubitak funkcionalnosti usluge MO Weba i kvalitete sadržaja na MO Webu u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korištenjem MO Weba smatra se da su korisnici i/ili posjetitelji u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka u vezi s kolačićima i mogućnostima glede iste.

Linkovi na druge web stranice i sadržaji dobiveni od korisnika

MO Web može sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. OM i Manifesting nemaju nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriču svake odgovornosti vezane uz sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

OM i Manifesting nisu odgovorni za sadržaj stranica oglašivača na MO Webu te ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem na MO Webu. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na MO Webu i izvan MO Weba isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te OM i Manifesting nisu odgovorni za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

OM i Manifesting ne kontroliraju sadržaj koji razmjenjuju korisnici te ne mogu garantirati točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. U slučaju saznanja da neki sadržaj krši pravne propise RH ili narušava ugled OM-a, Manifestinga ili MO Weba kao medija, OM i Manifesting zadržavaju pravo uklanjanja takvog sadržaja s MO Weba bez prethodne obavijesti. OM i Manifesting neće ni na koji način biti odgovorni za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja koje je nastalo zbog korištenja MO Weba. OM i Manifesting zadržavaju pravo da sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju korisnici MO Weba koriste u promotivne svrhe.

Ukidanje i zabrana korištenja usluga MO Weba

OM i Manifesting zadržavaju pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja. OM i Manifesting ne snose odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran.

Prenošenje sadržaja s MO Weba u drugim medijima

Tiskani i elektronički mediji mogu prenositi autorska djela s MO Weba, pod slijedećim uvjetima:

A) ukoliko autor nije izričito zabranio reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti svojeg djela te ukoliko se autorsko djelo koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izvještavanja;

B) obvezno je prilikom reproduciranja, distribuiranja i/ili priopćavanje javnosti prenesenog autorskog djela u zaglavlju naznačiti izvor i autorstvo djela (www.manifestiranje.com),

C) obvezno je u tijelu teksta prenesenog autorskog djela naznačiti oznaku web stranice na kojoj se nalazi izvorni članak odnosno autorsko djelo koji se prenosi,

D) prilikom prenošenja autorskog djela nije dozvoljeno mijenjanje smisla, kao ni slobodna interpretacija teksta,

E) za objavljivanje odnosno reproduciranje, distribuiranje i/ili priopćavanje javnosti fotografije ili video zapisa izvorno postavljenih na MO Webu u drugim tiskanim i/ili elektroničkim medijima ili na drugim platformama potrebno je pravovremeno zatražiti pisanu suglasnost uredništva MO Weba

Ovi su uvjeti korištenja zadnji put izmijenjeni 14. veljače 2023. godine.

Naučite manifestirati!

Besplatno vam šaljemo na e-mail cjelovita video predavanja koja sadržavaju sve što trebate znati da sami oblikujete vlastitu preferiranu realnost